baner

menu glowna omnie uslugi cennik kontakt menu verita

Ceny są każdorazowo uzgadniane z Klientem.

Tłumaczenia pisemne
1 strona tłumaczenia zwykłego (bez pieczęci tłumacza przysięgłego) wynosi 1600 znaków łącznie ze spacjami. 1 strona tłumaczenia poświadczonego (opatrzonego pieczęcią tłumacza przysięgłego) wynosi 1125 znaków łącznie ze spacjami. Każda rozpoczęta strona liczona jest jako cała.

Przy wycenie zlecenia tłumaczenia pisemnego brane są pod uwagę:

- tryb wykonania zlecenia (zwykły, pilny, ekspresowy)
- iloœść stron do przetłumaczenia
- tematyka tłumaczenia oraz stopień i powszechnośœć specjalizacji

Tłumaczenia ustne
Tłumaczenia ustne rozliczane są w blokach czterogodzinnych. W przypadku zlecenia wykonania tłumaczenia poza Łodzią, koszt dojazdu oraz koszt godzin przeznaczonych na dojazd na miejsce zlecenia pokrywa Zleceniodawca.


Copyright © 2011 . All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.